SMS Zeleni na srečanju lokalnih zelenih svetnikov v Valenciji

Pandemija Covid-19 je jasno pokazala, kako so občine v ospredju pri spopadanju s krizo. Ukrepe, ki so jih sprejele nacionalne vlade, je bilo treba izvajati na lokalni ravni in neposredno vplivati ​​na njihove prebivalce. Pokazala se je tudi ranljivost naše sedanje družbe, kjer je morala lokalna raven absorbirati številne posledice nepripravljenosti na takšno krizo.

Evropski zeleni so med 7. in 8. majem gostili 2-dnevno konferenco lokalnih svetnikov (občinskih, regionalnih), katere smo se udeležili tudi člani Stranke mladih Slovenije – Zeleni Evrope, na kateri smo si udeleženci izmenjali znanje, rešitve, ideje in najboljše prakse, s katerimi smo drug drugega navdihovali.

Valencia, Španija, je bila gostiteljica naše konference. Organizirane so bile delavnice, panelne razprave, predstavitve in številne priložnosti za mreženje.

Program se je začel s pozdravnimi govori Evropske zelene stranke, gostiteljske stranke VerdesEquo in mesta Valencia.

Nadalje je direktorica EnergyCities - evropskega združenja lokalnih oblasti v energetskem prehodu odprla dialog o medsebojni podpori med mesti ter med mesti in institucijami EU. V organizaciji delujejo za odporna mesta z dostopom do cenovno dostopne, varne in trajnostne energije. Da bi dosegli ta cilj, povezujejo mesta in gradijo učno skupnost, da si izmenjujejo najboljše prakse in se učijo drug od drugega, kar je predstavljalo zanimivo perspektivo za ustvarjanje klime za konferenco in ponudilo prostor za skupno iskanje zelenih rešitev.

Sledil je vpogled v aktualne dogodke v Ukrajini, vključno s precejšnjo škodo za okolje kot posledico ruske invazije. Govornici sta bili predstavnici ukrajinske delegacije, ki nas s svojim nastopom nikakor nista pustili ravnodušne.

Sledile so vzporedne seje:

 • Mesta za podnebje (energetska kriza, energetska tranzicija, obnovljivi in trajnostni viri energije s poudarkom na lokalni in regionalni ravni);
 • Cenovno ugodna mesta (stanovanjska kriza, finančna kriza, oblikovanje politik, lokalne pobude, stališča in primeri dobrih praks);
 • Pametna mesta (nove tehnologije z ozirom na državljanske svoboščine in socialno pravičnost);
 • Mladim prijazna mesta (vpliv pandemije na duševno zdravje predvsem mladih, brezposelnost…).

Sama sem se udeležila zadnje seje – Mladim prijazna mesta.

Med zaprtjem šol in univerz, z vplivom na duševno zdravje in povečano stopnjo brezposelnosti je pandemija kratkoročno, srednje in dolgoročno neposredno prizadela mlade.Pandemija je še naprej kazala na zanimanje in željo mladih po vključevanju v politiko in odločanje ter na delno neustreznost trenutnih orodij za obravnavo teh pričakovanj.Govorci so delili najboljše prakse iz svojih mest in metode, ki se uporabljajo za vključevanje mladih v odločanje.

Mladinske politike morajo vključevati socialni vidik, šport, kulturo … področja, ki so mladim blizu. Le tako se bodo lahko poistovetili s politiko in postali aktivni soodločevalci. Poudarek je bil na mladim prijaznem projektu – participativnem proračunu, ki ga pri nas že poznamo. Vendar velja posvetiti pozornost tudi mlajšim, ki v tem projektu ne morejo glasovati zaradi starostno naravnane meje. Kot priložnost tudi za mlajše se ponujajo razni »start up« projekti. Pri vključevanju mladih je pomembno ozaveščanje, ki more slediti toku časa. Danes predstavljajo pomemben kanal ozaveščanja socialna omrežja ( facebook, tik-tok,youtube, trgovski centri …). In nadalje, če/ko naredimo dogodek za mlade (npr. plesni tečaj), moremo poskrbeti tudi za to, da se ga mladi dejansko tudi udeležijo. Večkrat moremo razmišljati izven okvirjev, da pridemo do cilja. Zagotovo zanimiva iztočnica za prehod iz teorije v prakso.

Kot primer dobre prakse so bili predstavljeni vaučerji za otroke v lokalnem okolju (npr. krajevni skupnosti) – za revne ali za vse- na primer za športne aktivnosti. V eni najrevnejših lokalnih skupnosti v Bruslju ta vaučer znaša 250 eur na otroka (na leto). Imajo tudi tutorje za mlade v mladinskem klubu, kjer organizirajo igranje video iger, imajo glasbeni studio in podobno. Poskrbeti je potrebno, da imajo mladi internetno povezavo in računalnike, saj živimo v času, ko brez tega praktično več ne gre. Organizirajo delavnice za mlade med 12. in 19. letom na temo človekovih pravic, spolnosti, feminizma …

Poskrbeti je potrebno tudi za fizično kondicijo otrok z zadostnimi igrišči – ne samo za uradne oblike športne aktivnosti (nogomet, košarka …), ampak tudi za igrišča za prosto, neformalno igro.

Predvsem moremo odločevalci v politiki priti naproti mladim, na primer preko družbenih omrežij, s športnimi objekti … Tudi s projekti, ki so skupni vsem. Mladi se morejo identificirati z lokalnimi svetniki, da se bodo tudi sami odločili za aktivno participacijo v prihodnosti. Delno je sicer ta vzgoja že kolektivna iz šolskih klopi. Od tukaj lahko gradimo na nova področja.

Po kosilu je sledilo planetarno zasedanje, v katerem je imel glavno besedo župan mesta Valencia.

Mesta in skupnosti so odgovorne, da se (pravočasno) odzovejo na današnje številne izzive, kot so ekstremni vremenski pojavi, pandemije, spreminjajoča se mobilnost ali begunske krize. Mesta in skupnosti ne bi smeli iskati kratkoročnih rešitev, ampak morajo razmišljati o dolgoročnejših in inovativnih rešitvah teh globalnih, a tudi lokalnih vprašanj.Zadnji dve leti sta pokazali, kako se lahko svet v hipu obrne na glavo. Pokazali sta tudi, da je trajen, trden odnos pomembnejši kot kadarkoli prej in da lahkole ta pripravi mesta in skupnosti na prihodnost.

Vzporedne seje, ki so sledile:

 • Premikanje mest (mobilnost dobrin in ljudi, trajnostna mobilnost in potovanja, urbanistično načrtovanje)
 • Odprta in vključujoča mesta (neenakosti, ranljive skupine, transfobija, socialna vključenost)
 • Dostop do sredstev EU za mesta, občine in regije.

Na seji Dostop do EU sredstev so bile predstavljene platforme in projekti, kjer najdemo razpise za lokalne skupnosti: AMIF (Asylum, MigrationandIntegration Fund), ERDF (EuropeanRegionalDevelopment Fund), ESF+ (European Social Fund Plus), CERV (Citizens, Equality, RightsandValues Programme) in EU HEALTH.

Dan smo zaključili ob mreženju ob razstavi, kjer so partnerji in udeleženci razstavljali svoje projekte z vizualnimi elementi, fotografijo in promocijskimi orodji. Vzporedno so na odru potekale tudi predstavitve projektov lokalnih svetnikov.Igor Jurišič je tokrat predstavil projekt Stranke mladih – zelenih Evrope, in sicer ustanovitev Komisije za spremljanje romske problematike, ki od njene ustanovitve bistveno prispeva k večji socialni vključenosti romske populacije v lokalno okolje in (posledično) zmanjšuje številne težave, ki smo jim(bili) priča.

V nedeljo zjutraj je bilo hkrati organiziranih šest ogledov, ki so jih vodili lokalni arhitekti in biologi:

 • TuriaRiver Park(Po poplavi leta 1957 in odločitvi, da se reka Turia premakne iz mesta Valencia, da bi se izognili občasnim poškodbam, se je začel dolg proces preoblikovanja tega, kar danes Valencijci še vedno imenujejo "reka". Pravzaprav je z 9 km eden najdaljših mestnih parkov v Evropi, ki se nahaja v nekdanji reki Turia.)
 • Park Albufera(V šestdesetih letih prejšnjega stoletja je bil načrtovan in delno razvit urbanizacijski projekt za sedanji naravni park Albufera. S protestom državljanov je uspelo ustaviti dela, ki so že uničila del sipin. Nato se je začel projekt obnove pokrajine in njene biotske raznovrstnosti.)
 • Tancat de la Pipa(El Tancat de la Pipa, staro riževo polje, ki se nahaja v naravnem parku Albufera, je odličen primer ekološke obnove antropiziranega prostora, namenjenega kmetijstvu. Njenih 40 hektarjev je od leta 2007 postalo rezervat biotske raznovrstnosti kot posledica procesa ekološke regeneracije in izboljšanja vode preko zelenih filtrov in lagun.)
 • Meje zelenega mesta: La Huerta(Valencia je mesto, ki je zgodovinsko povezano z njenim ozemljem. Rodovitna zemljišča okoli tega urbanega območja so bila stoletja osnova njegovega proizvodnega modela, postala pa je tudi odlagališče družbenih, kulturnih in okoljskih vidikov. V drugi polovici 20. stoletja je močna urbana rast pomenila, da so velike količine kmetijskih zemljišč nadomestile zgradbe in infrastruktura. Zdelo se je, da je kriza leta 2008 ustavila to dinamiko, vendar se v sedanjem scenariju še naprej opažajo pretekli tokovi.)
 • Vodna topografija(Voda je bila, tako kot v mnogih drugih mestih, vedno povezana z Valencio. Od svoje rimske ustanovitve do naših dni je voda oblikovala krajino, pa tudi urbano morfologijo. Sodoben ekološki pristop k urbanemu fenomenu mora spremljati socialni ali sociološki pristop. Danes urbanega okolja ne moremo ločiti od družbe, ki ga naseljuje in ustvarja. Voda, urbano okolje in mestni prebivalci so neločljivo povezani.)
 • »Thebestof Valencia«

Konferenco smo zaključili ob tipičnem španskem kosilu na slovesnosti, kje smo povzeli glavna sporočila konference (zgrajene na resoluciji EGP) v družbi župana Valencie Joana Ribo, generalne sekretarke Mar Garcie, sopredsedujoče EGP EvelyneHuytebroeck in FlorentaMarcellesi iz VerdesEquo.

Sledil še je ogled s čolnom, kjer smo naše misli postopoma umirili od vseh novih informacij, ki smo jih pridobili tekom aktivnosti konference.

Konferenca je bila kot vedno odlična priložnost za sklepanje novih poznanstev, spoznavanje primerov dobrih praks in izkušenj, tokrat za oblikovanje bolj trdnih in odpornih lokalnih skupnosti, ki smo jo udeleženci zagotovo dobro izkoristili. In še enkrat, kot že tolikokrat, dobili potrditev, da je zelena politika tista, ki jo želimo živeti tudi vnaprej.

                                                                                                          Maja Budja

Več o konferenci lahko preberete na:

https://europeangreens.eu/news/greens-commit-building-resilient-cities-towns-and-villages-greening-ground-conference

Galerija

Stranka mladih - zeleni Evrope
(SMS-ZELENI)
Rimska cesta 8, 1000 Ljubljana
gsm: +386 (0)31 55 66 26
e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Prijava na e-novice

1+2 =
Ime:
Epošta:

Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke. Podrobne informacije..

Sprejemam piškotke.

EU Cookie Directive Module Information